ZŠ BRNO, Arménská 21, p.o.
FAKULTNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU PLAVÁNÍ

Naši žáci měli letos opět příležitost zúčastnit se Národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Soutěž vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem soutěže je podpořit nadání a tvořivost všech dětí z České republiky ve věku od 6 do 15 let, ať už jednotlivců, či celých...

Jako každý rok touto dobou, tak i letos proběhlo na naší škole 1.kolo Talent Show. Ve čtvrtek 25.4. předvedli svůj talent žáci 1. stupně, v pátek 3.5. pak žáci 2. stupně. Vystoupení žáků hodnotila porota složená z žáků 9. tříd a žákyně z 5. třídy.