1. STUPEŇ

Noc s Andersenem 1. - 5. ročníky

Pasování na čtenáře - 1. ročníky

Výukové programy - Zdravá pětka, Zdravé zuby, Lipka, Kejbaly, knihovna Lány, CVČ, Lužánky, Rezekvítek 1. - 5. ročníky

Klokánek, Cvrček - matematická soutěž - 2. - 5. ročník

Miniolympiáda - matematická soutěž pro 5. ročníky

Pangea - matematická soutěž - 4. a 5. ročník

Výtvarné soutěže - 1. - 5. ročník

Vánoční setkání s předškoláky 1. - 5. ročníky

Předškoláci ve výuce jako žáci 1. - 2. ročníky

Adaptační výlet - 5. ročníky

Den otevřených dveří 1. - 5. ročníky

Rozsvěcování vánočního stromečku Bohunice 1. - 3. ročníky

Zábavné odpoledne pro budoucí 1. ročníky

Zápis do 1. tříd

Školy v přírodě - 2. - 5. ročníky

Bruslení - 4. a 5. ročníky

Lyžařský výcvik - 5. ročníky

Plavecké závody 3.-5. ročníky

Atletické závody 1. - 5. ročníky

Korfbal, šplh, vybíjená 3. - 5. ročníky