2. STUPEŇ
Sem vložte podnadpis

Beseda o škodlivosti kouření - 6. a 8. třídy

Olympiády v AJ - 6. - 9. třídy

Noc bez drog 6. - 9. třídy

Klokan - matematická soutěž - 6. - 9. třídy

Přírodovědný klokan - 6. - 9. třídy

Pythagoriáda - 6. - 9. třídy

Výtvarná soutěž - 6. - 9. třídy

Pangea matematická soutěž - 6. - 9. třídy

Sexuální výchova a lékařská prevence - 7. třídy

Chemická olympiáda - 8. třídy

Beseda Zdravé zuby - 8. třídy

Olympiáda z ČJ - 8. a 9. třídy

Zájezd do Prahy - 9. třídy

Návštěva Úřadu práce - 9. třídy

Veletrh středních škol - 9. třídy

Ples deváťáků - 9. třídy

Adaptační výlet - 9. třídy

organizování Hallowenu pro žáky 1. stupně - 9. třídy

organizování Talent show pro žáky celé školy - 9. třídy

organizování Mikulášské nadílky pro žáky 1. stupně - 8. a 9. třídy

Rozsvěcování vánočního stromečku Bohunice 8. - 9 třídy

Školy v přírodě 6. - 9. třídy

Lyžařský výcvik - 5. - 8. třídy

Sportovní vánoční turnaj - 6. - 9. třídy

Soutěže a závody v plavání - 6. - 9. třídy

Turnaj ve fotbale - 6. - 9. třídy

Atletické závody - 6. - 9. třída