CELOŠKOLNÍ

Preventivní výukové programy - PPP Sládkova, Policie ČR

Veletrh základních škol - účast naší školy na akci města Brna

Literární soutěž

Pěvecké soutěže

Sběrová soutěž

Pomerančová kůra - celoškolní soutěž

Sběr starých mobilů - celoroční