DRUŽINA

PROVOZNÍ DOBA

od 6:30 - do začátku výuky

od konce výuky - do 17:00

Školní družina je v provozu ráno od 6.30 - do 7.40 a od 11.40 - do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 7 oddělení.

Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi, které vychází z ročního plánu práce ŠD a měsíčních plánů práce jednotlivých oddělení. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična a herna.

Děti ve školní družině kromě pestré škály zájmových činností také při vhodném počasí tráví svůj volný čas venku.

V Družině mají děti možnost navštěvovat různé kroužky ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou. Spolupracujeme také s SVČ Lány - v projektu tzv. "Poškolány".

V tomto školním roce jsme se rozhodli pro celoroční hry v jednotlivých odděleních, které za spolupráce s třídními učiteli našich žáků budou respektovat věkové složení dětí v odděleních a v neposlední řadě jejich zájmy.

I. oddělení - Kolem světa za zvířátky

II. oddělení - Pohádkové dobrodružství

III. Oddělení - Procházka etiketou

IV. oddělení - Cestujeme Zemí Nezemí

V. oddělení - Malý princ - vesmírná škola

VI. oddělení - Monopoly

VII. Oddělení - Neználkova dobrodružství

Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení

V době ranní ŠD a po 15. hodině - používejte t. č. 736 484 597

Vedoucí vychovatelka: PhDr. Tatiana Petříková - 739 098 367