DRUŽINA

Školní družina je v provozu ráno od 6.30 - do 8.00 a od 11.40 - do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 7 oddělení. Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična, herna a malé bludiště.

Vzhledem k tomu, že děti navštěvují různé kroužky, ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou, podle času, který jim zbývá, se zaměřují pak ve svých odděleních na jednotlivé činnosti. Spolupracujeme také s CVČ Lány - v projektu tzv. "Poškolány.".

V tomto školním roce je tématem celo družinová hra "Námořníci". Každé oddělení plní úkoly dle možnosti věku. Během roku organizují společné akce. Několikrát do roka se v prostorách ŠD odehrávají divadelní představení.

PROVOZNÍ DOBA

od 6:30 - do začátku výuky
od konce výuky - do 17:00

KONTAKT

736 484 597