KROUŽKY

Přehled kroužků na ZŠ 

Příprava na přijímačky z ČJ                          9. ročník

Matematická pohotovost                             9. ročník

Učení je zábava                                           1. stupeň

Keramika                                                       1. stupeň

Folkáč                                                           1. stupeň

Flétna                                                            1. stupeň

Folková kytara                                              1. stupeň

Sbor                                                              1. stupeň

Sportovní                                               1. a 2. stupeň

Deskové hry                                          1. a 2. stupeň

Judo                                                              1. stupeň

Jóga                                                              1. stupeň

Lego                                                              1. stupeň

Zájmové aktivity v rámci školní družiny

Dobrodružné výpravy za krásami Brna       1. stupeň

Kreativní tvoření                                           1. stupeň

Míčové hry                                                    1. stupeň

Etiketa pro nejmenší                                    1. stupeň

Flétna                                                            1. stupeň

Dračí doupě                                                 1. stupeň

Fantazírování                                                1. stupeň

Cvičení s hudbou                                         1. stupeň

Vybíjená                                                        1. stupeň