1. kolo TALENT SHOW na Arménské

13.05.2019

Jako každý rok touto dobou, tak i letos proběhlo na naší škole 1.kolo Talent Show. Ve čtvrtek 25.4. předvedli svůj talent žáci 1. stupně, v pátek 3.5. pak žáci 2. stupně. Vystoupení žáků hodnotila porota složená z žáků 9. tříd a žákyně z 5. třídy.

Porota viděla 22 skvělých vystoupení z 1. stupně a 15 zajímavých vystoupení z 2. stupně. Vybrat ty nejlepší děti, které postoupí do 2. kola, bylo opravdu těžké.

Nakonec porota vybrala 14 nejlepších vystoupení z 1. stupně a 13 vystoupení z 2. stupně. Ve 2. kole, které proběhne v červnu v tělocvičně naší školy, se můžeme těšit na řadu skvělých vystoupení. Uvidíme moderní tance, hip hop, irské tance, mažoretku, vystoupení s praporem, cvičení pejska a poslechneme si krásný zpěv, rap na školu, hru na klavír a na housle.

Výsledky 1. stupeň

1. místo Linda Spáčilová z 2.B - hip hop

Žaneta Macíková, Nicol Odehnalová a Nikola Švancarová ze 4.B street dance

2. místo Anna Dolinková z 5. B - zpěv

3. místo Lukáš Polanský z 5.A - hra na klavír

Patrik Lašák z 3.A - tanec

Výsledky 2. stupeň

1. místo Marek Musil z 6.B - hra na housle

Klára Pěchoučková z 9.A - zpěv

supina žáků z 9.B - tanec

2. místo Radek Bílý z 9.B - hardbass

Petr Honek a Filip Oliva z 8.B - rap

3. místo skupina žáků z 9.A - Baby shark

Zdeňka Kordová a Martina Leberová ze 7.B - kousky s pejskem

Mgr. Jolana Hůrková