30. výročí sametové revoluce na ZŠ Arménské

18.11.2019

V letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, která začala 17. listopadu 1989, a proto jsme se rozhodli zařadit toto téma do výuky. Jako způsob výuky jsme zvolili projektový den, a to 14. listopadu 2019, na obou stupních ZŠ.

Na prvním stupni zvolily jednotlivé ročníky různé způsoby práce. Žáci prvních a druhých ročníků v rámci "získané svobody" cestovali po jednotlivých kontinentech, seznamovali se s jejich reáliemi a zkoušeli si jejich zvyklosti. Žáci třetích ročníků začali na tématu pracovat již o několik dní dříve s tím, že dostali úkol požádat rodiče i prarodiče o poznatky z tohoto období. Poté o tématu besedovali a vyměňovali si zkušenosti. A dovršením byla návštěva Technického muzea, kde v projektový den shlédli výstavu "Železná opona". Žáci čtvrtých ročníků zase cestovali po celé Evropě. Na třech stanovištích se postupně seznámili s historií sametové revoluce a naučili se písničku od Jaroslava Hutky - Náměšť, poznali země jižní Evropy, jejich zvyky a tradice a zhlédli videa připomínající tehdejší události. Žáci pátých ročníků odjeli tento den na exkurzi do Prahy, která byla taktéž zaměřena na téma "Sametová revoluce" a poznali různá místa Prahy, která připomínala tehdejší události.

Na druhém stupni si žáci mohli vybrat z osmi pracovních dílen. V rámci přírodních věd se zaměřili na luštění a laboratorní práce, v dílně Velvet revolution se seznámili s pohledem na revoluční události pohledem ze zahraničí, v totalitní chlebíčkárně poznali způsob stravování a vyráběli chlebíčky, v literárně-výtvarné sametové dílně pracovali na drobných výrobcích. Další dílny se zabývaly hudbou 80. let a spartakiádou, tvorbou dobových tiskovin, matematicko-fyzikálním objevováním nebo osobnostmi sametové revoluce. Každý žák si za dopoledne prošel dvěma vybranými dílnami a třetí dílna (závěrečné shrnutí) pak již probíhala s třídními učiteli. Zde si žáci zopakovali a ujasnili získané vědomosti.

Vzpomínání na listopad 1989 doplnila i velmi zajímavá výstava autentických dětských prací z roku 1990, reflektující tehdejší události. Na základě reakcí žáků věříme, že je toto téma zaujalo a zvolená forma výuky jim pomohla pochopit události doby nedávno minulé.

Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ