Exkurze žáků 8. ročníku na SPŠ chemickou v Brně

06.03.2019

V úterý 19. února jsme s žáky osmých ročníků navštívili střední průmyslovou školu chemickou na Vranovské ulici v Brně. Tamní vyučující nejprve naše žáky seznámili se základními informacemi o průběhu studia, oborech studia, sportovních kurzech a možnostech výměnných pobytů. 

Dozvěděli jsme se také o soutěžích, kterých se škola účastní. Poté nám ve vybraných laboratořích (mikrobiologie, fyziky, anorganické chemie, analýzy potravin) studenti SPŠ předvedli řadu efektních pokusů. Měli jsme také možnost navštívit interaktivní centrum a seznámit se s modelem jaderné elektrárny, pivovaru, spalovny odpadu, čističky vod a fotosyntézy.

Kabinet chemie, Mgr. Monika Jahodová