Pohádkové dobrodružství

05.11.2019

Pohádkové dobrodružství v I.B

Pracovní dny školních dětí tvoří dopolední vyučování a odpolední školní družina. Děti velmi rychle poznají, jakou náplň mají v těchto dvou denních částech očekávat. Našim společným cílem pedagogů je najít, pěstovat si a hýčkat jejich společný zájem= spolupráci, komunikaci, návaznost. Tento společný zájem jsme nazvaly Pohádkové dobrodružství v I.B.

Tato celoroční hra v dopoledních činnostech představuje toulky našimi pohádkami a hledání poselství z každého napínavého děje. Žáci třídy I.B se stali rytíři a princeznami, kteří putují zámeckou zahradou až k zakletému zámku. Pomocí poznání pohádek a indicií se pokusí na konci cesty zámek ze zakletí vysvobodit. Každý měsíc nás ve třídě navštíví jiná pohádková bytost. Ta se stává součástí měsíčního plánu třídy a provází nás aktivitami, čte nám pohádky, zadává úkoly, dává razítka za bystrost a aktivitu. V měsíci září jsme se setkali s králem, který se svěřil se svým trápením a seznámil nás s prvními dětskými pohádkami- O Budulínkovi, O Červené Karkulce, O veliké řepě, Tři prasátka, aj. V říjnu nás doprovázela princezna. Děti ji pojmenovaly Sofie. Sofie měla velký úkol požádat nás o záchranu Sněhurky. Že to zvládne sedm trpaslíků? Ba ne, pomoci měli právě naši prvňáčci. A kdo nás navštíví v listopadu? To je přeci překvapení!

Těší nás, že toulky pohádkami prostupují i do odpolední náplně školní družiny- oddělení II. Setkání s paní vychovatelkou začnou naši udatní rytíři a spanilé princezny krátkou tělovýchovnou chvilkou a povídáním, co se během dopoledne nového naučily. Po dobrém a vydatném obědě odpočívají při četbě pohádek známých i méně známých. Na četbu navazuje volná či organizovaná hra, malování, vyrábění a sportování venku.

Propojení vyučování a školní družiny nás dovedlo k myšlence spolupracovat i v plánování aktivit- tvoření z přírodnin a exkurze do moštárny spojená s podzimní výpravou.

Tak hurá za dalším společným dobrodružstvím!

Třídní učitelka Mgr. Š. Ročková

Paní vychovatelka PhDr. T. Petříková