Přírodní vědy převážně vážně snad i sametově

22.11.2019

 V rámci projektového jsme si lámali hlavu s tím, jak do předmětu matematika a chemie zařadit téma týkající se dění 17. listopadu, které ovlivnilo mnohé z nás. Jelikož jsou v současné době u nás studenti pedagogické fakulty, tak jsme se obrátili na ně. A podařilo se. Budoucí paní učitelky, Anita, Bohdana, Lucie a Petra nezklamaly a symboly revoluce zařadily do svých pokusů i příkladů. A tak jsme mohli pozorovat elektrolýzu s klíčem, barvení karafiátů potravinářským barvivem, jak jinak než v barvách trikolory. Žáci si sami vyráběli ruční papír a z něho českou vlajku. V rámci matematiky se žáci šestých až devátých ročníků rozdělili do dvojic a řešili zajímavé úkoly. Za správné odpovědi, získávali písmena, která byla tajenkou vztahující se k sametové revoluci.

Nemyslete si, že my učitelky těchto oblíbených přírodních předmětů jsme seděly s rukama v klíně. I my jsme měly připraveny program, kdy žáci sami prováděli pokusy, například vznik oxidu uhličitého nebo tajná písma, kde si domů odnesli i návody. Jen pozor, při jenom z pokusů málem shořela škola. Takže prosím, práci s ohněm, pouze pod dohledem dospělého. Celá dílna začala osmisměrkou, kterou vytvořila paní učitelka Monika Jahodová se svou dcerou Lucií, žákyní 5. třídy, a vyvrcholila pokusy se suchým ledem, nehořlavým kapesníkem, faraónovým hadem a hlavně důkazem vodíku, který je doprovázen výbuchem. A žáci? Podle jejich reakcí a hodnocení byli víc než spokojeni, vždyť v jedné dílně i tleskali a pískali nadšením.