Procházka etiketou - celoroční hra v III. oddělení ŠD

18.10.2019

           Radost ze života. To je to, oč tu běží. Družina je volný čas dětí, družina je za odměnu, ne za trest. Snažím se proto, aby děti byly spokojené. A když jsou spokojené děti a rodiče, mám radost ze života i já.

            Myslím, že je dobré ukázat dětem i jiný svět, než jen prostory školy a tak každý měsíc navštěvujeme knihovnu ve Starém Lískovci. Jezdíme na výstavy, kde si děti v praxi vyzkouší etiketu, kterou máme jako celoroční hru (např. chování na výstavě a chování v dopravním prostředku).

Navštívila jsem s dětmi výstavu hlavolamů v Letohrádku Mitrovských, kde si děti hrály.

Všem se to líbilo - dětem i rodičům.

Komenský propagoval "školu hrou". Hrajeme si hodně. Jsou to kolektivní hry, které stmelují dětský kolektiv. Při hře se děti učí pravidlům společenského chování.

V naší družinové tělocvičně hrajeme sportovní hry a vybíjenou. Stále něco tvoříme..Děti si samy dělají nástěnku. Měli jsme tam slunéčko sedmitečné a proplétání papíru. Po obědě čteme bajky, vždy si řekneme moudrost, která je tam skryta. 

Samozřejmě chodíme i ven, většinou na hřiště, kde si děti volně hrají. 

Vychovatelka Bc. Irena Nováková