Strašidelný den

05.11.2019

Nastal podzimní čas a s ním čas podzimních svátků a radovánek. Na Halloween se těší snad každé dítě. Masek a převleků jsou plné obchody, a tak nic nebrání tomu, aby si pečlivě připravily krásné, hrůzostrašné a do detailu promyšlené kostýmy.

D ne 24.10. 2019 se uskutečnil rej masek v podobě projektového dne Halloween, kterého se zúčastnily děti tříd I.A, I.B, II.A, II.B. Paní učitelky měly pro děti připravené dílny, které byly zaměřené na rukodělnou výrobu netopírů z papíru, lucerniček a mumií z těsta a párku. Odměnou dětem byla sportovní aktivita v tělocvičně školní družiny.

za kolektiv učitelů Mgr. Š. Ročková