Třídní schůzky

11.09.2019

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce na 1. třídní schůzky v novém školním roce 2019/2020 konané dne 16. 9. 2019 od 17 hodin.

Hlavním bodem těchto schůzek bude seznámení se změnami ve školním řádu, který je platný od 1. 9. 2019, a následné stvrzení jeho akceptace vlastním podpisem.

Tímto žádáme všechny zákonné zástupce, kteří se nebudou moci třídních schůzek zúčastnit, aby si školní řád sami prostudovali, poté si vytiskli formulář Seznámení rodičů s dokumenty školy a podepsaný jej poslali třídním učitelům (po svých dětech) nejpozději do úterý 18. 9. 2019

Děkujeme za pochopení a vstřícnost - vedení školy.

NOVÉ DOKUMENTY ŠKOLY PLATNÉ OD 1. 9. 2019

ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

SEZNÁMENÍ RODIČŮ S DOKUMENTY ŠKOLY