Výtvarná soutěž „Paní Zima“

05.02.2020

Výtvarná soutěž "Paní Zima"

Leden ve všech odděleních školní družiny proběhl ve znamení výtvarné soutěže "Paní Zima". Jak již bylo zmíněno, jednalo se o výtvarné zpracování, jak si naše děti představují Paní Zimu. Na malování mohly děti použít jakoukoliv techniku a hlavně svoji fantazii. Většina dětí zvolila malování temperami. Ale i technika inkoustu a zmizíku je velmi zajímavá.

Obrázků se nám sešlo opravdu mnoho, všechny byly hezké a bylo těžké vybrat ty, které jsou nejlepší. Nakonec musela každá vychovatelka vybrat tři nejlepší práce ze svého oddělení a ty postoupily do celodružinové soutěže.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

1. - 2. třídy

3. - 5. třídy

Porota, složená ze všech vychovatelů vybrala vítěze, kteří se v obou kategoriích umístili na prvních 3místech.

I. kategorie

1. místo - Adélka 1.A

2. místo - Sofie 1.A

3. místo - Kristýnka a Adélka 2.B

II.kategorie

1. místo - Kristýna 4.B

2. místo - Michaela 4.B

3. místo - Michaela 4.A

Všechny práce, které poustoupily do celodružinového kola, jsou umístěny na družinové nástěnce. Ukázky dalších prací můžete vidět ve vitríně u vchodu do školy.