ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a musí být podána nejpozději v době zápisu. Upozornění pro rodiče! Po předložení žádosti o odklad povinné školní docházky má škola 30 dnů na vystavení rozhodnutí o odkladu. Doporučujeme rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, aby se zavčas objednali v příslušném školském poradenském zařízení a mohli tento odklad vyřídit již rovnou u zápisu.

  • § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Více zde: https://zsarmenska2.webnode.cz/dokumenty/zadosti/odklad-povinne-skolni-dochazky/