ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Třídní schůzky, pedagogická rada 

19. 11. pedagogická rada + třídní schůzky
7. 1. hovorové hodiny
21. 1. pedagogická rada
8. 4. pedagogická rada + třídní schůzky 

3. 6. hovorové hodiny 

24. 6. pedagogická rada 

Prázdniny

24. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
1. 2. pololetní prázdniny
11. 2. - 15. 2. jarní prázdniny
18. 4. velikonoční prázdniny

Vysvědčení

31. 1. pololetní vysvědčení
28. 6. vysvědčení

Akce školy

23. 11. Noc bez drog
29. 3. Noc s Andersenem
25. - 26. 4. Zápis do 1. ročníku