POVOLENÍ POKRAČOVÁNÍ V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍ ŽÁKOVI ZE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku. Jako přílohu žádosti přiložte doklad o druhu zdravotního postižení dítěte.

  • § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

.