PŘESTUP NA ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TV
Sem vložte podnadpis

O zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou od následujícího školního roku rozhoduje ředitel školy do 15. června. V případě zájmu, podejte tuto žádost tak, aby mohla být v řádném termínu vyřízena. U tříd se sportovním zaměřením je nutné k žádosti doložit doporučení lékaře.

  • § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • § 9 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky