PŘESTUP NA ZŠ

  •     § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon