Šablony 2
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na personální podporu školy (školní psycholog, školní asistent ŠD).

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.