Školní poradenské pracoviště
Sem vložte podnadpis

Mgr. Jolana Hůrková

Vedoucí ŠPP, Výchovný poradce a třídní učitelka 6. A

poradce@zsarmenska.cz

Mgr. Monika Komárková

Školní metodik prevence, třídní učitelka 8.A

preventista@zsarmenska.cz

Mgr. Olga Sychrová

Školní psycholog

psycholog@zsarmenska.cz

Mgr. Karolína Nováková

Školní metodik prevence pro 1. stupeň, třídní učitelka 2.C

karolina.novakova@zsarmenska.cz