NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

EKONOM ŠKOLY

Ing. Jana Kyselová

ekonom@zsarmenska.cz

tel. 739 223 413

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Patricie Benešová

jidelna@zsarmenska.cz

tel. 739 634 394

ŠKOLNÍK

Bc. Tomáš Staněk

tel. 736 484 598