UČITELÉ 1. STUPNĚ

Mgr. Vlasta Čapková

učitelka 1. stupně

vlasta.capkova@zsarmenska.cz

Tomáš Doubrava

plavecký trenér

tomas.doubrava@zsarmenska.cz

Mgr. Hana Fajtlová

učitelka 1. stupně, tř. uč. 2.B

hana.fajtlova@zsarmenska.cz

Mgr. Ivana Hájková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 2.A

ivana.hajkova@zsarmenska.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Helisová

učitelka 1. stupně, tř. uč. 3.B

katerina.helisova@zsarmenska.cz

Mgr. Josef Horký

plavecký trenér

josef.horky@zsarmenska.cz

Mgr. Irena Lidmilová

koordinátor EVVO 

učitelka 1. stupně, tř. uč. 5.A

irena.lidmilova@zsarmenska.cz

Mgr. Veronika Marková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 5.C

veronika.markova@zsarmenska.cz

Mgr. Jana Moutelíková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 4.A

jana.moutelikova@zsarmenska.cz

Mgr. Karolína Nováková

učitel 1. stupně, tř. uč. 2.C

karolina.novakova@zsarmenska.cz

Mgr. Alena Procházková

zástupce ředitele školy pro 1. st

zrs1st@zsarmenska.cz

Mgr. Karla Robková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 1.A

karla.robkova@zsarmenska.cz

Mgr. Šárka Ročková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 1.B

sarka.rockova@zsarmenska.cz

Mgr. Lenka Ručková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 4.C

lenka.ruckova@zsarmenska.cz

Mgr. Irena Stranyánková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 4.B

irena.stranyankova@zsarmenska.cz

Mgr. Lenka Vašíčková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 3.A

lenka.vasickova@zsarmenska.cz

Mgr. Yvona Vráblíková

učitelka 1. stupně, tř. uč. 5.B

yvona.vrablikova@zsarmenska.cz