UČITELÉ 2. STUPNĚ

Mgr. Lucie Baláková

učitelka 2. stupně

lucie.balakova@zsarmenska.cz

Mgr. Ivana Coufalová

učitelka 2. stupně, tř. uč. 6.C

ivana.coufalova@zsarmenska.cz

Mgr. Jolana Hůrková

výchovný poradce

učitelka 2. stupně, tř. uč. 6.A

poradce@zsarmenska.cz

PhDr. Jana Chlápková

učitelka 2. stupně

jana.chlapkova@zsarmenska.cz

Mgr. Monika Jahodová

učitelka 2. stupně, tř. uč. 7.A

monika.jahodova@zsarmenska.cz

Mgr. Roman Juránek

zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

zrs2st@zsarmenska.cz

Mgr. Monika Komárková

školní metodik prevence

učitelka 2. stupně, tř. uč. 8.A

preventista@zsarmenska.cz

Mgr. Jaromír Krejčí

učitel 2. stupně, tř. uč. 6.B

jaromir.krejci@zsarmenska.cz

Mgr. Olga Kvíčalová

učitelka 2. stupně

olga.kvicalova@zsarmenska.cz

Mgr. Vladimír Malach

doučovatel

vladimir.malach@zsarmenska.cz

Mgr. Radomír Mařík

učitel 2. stupně, tř. uč. 9.A

radomir.marik@zsarmenska.cz

Mgr. Jan Melichárek

učitel 2. stupně

jan.melicharek@zsarmenska.cz

Mgr. Jiří Rossi

učitel 2. stupně, tř. uč. 7.B

jiri.rossi@zsarmenska.cz

Mgr. Jakub Staněk

koordinátor ITC

učitel 2. stupně, tř. uč. 8.B

ictk@zsarmenska.cz

Ing. Bc. Laura Stávková

učitelka 2. stupně

laura.stavkova@zsarmenska.cz

Mgr. Olga Švajdová

učitelka 2. stupně, tř. uč. 9.B

olga.svajdova@zsarmenska.cz

Mgr. Filip Švehlík

učitel 2. stupně

filip.svehlik@zsarmenska.cz