VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Petr Holánek

ředitel školy

reditel@zsarmenska.cz

tel. 603 117 365


Mgr. Alena Procházková

zástupce ředitele školy pro 1. stupeň

zrs1st@zsarmenska.cz

tel. 732 151 220

Mgr. Roman Juránek

zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

zrs2st@zsarmenska.cz

tel. 739 208 241

Mgr. Jolana Hůrková

vedoucí ŠPP

poradce@zsarmenska.cz

tel. 739 634 393