Žádost o povolení absolvování výuky předmětu v jiném termínu, než ukládá rozvrh hodin žáka v Základní škole Brno, Arménská 21, p.o.