Zápis do 1. tříd - informace

25.4. 2019 a 26.4. 2019 v době od 14.00 do 18.00.

Na webových stránkách https://zapisdozs.brno.cz rodiče vyplní žádost k přijímacímu řízení, případně žádost o odklad, na které bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. S touto žádostí se dostavte k zápisu do školy. Při vyplňování elektronické žádosti si rovněž zarezervujte termín a čas zápisu - rezervační systém.

S sebou: vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

15.4. 2019 od 9.00 do 12.00 Den otevřených dveří (prohlídka školy)

15.4. 2019 od 15.00 do 17.00 Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky (zde plní budoucí prvňáčci různé úkoly na stanovištích, které si pro ně připraví žáci 5. ročníku, v "kavárničce pro dospělé" získají rodiče bližší informace o škole, o zápisu, uskuteční se taktéž prohlídka školy)