Zápis do 1. tříd - informace

1. 4. 2020 od 9.00 do 12.00 Den otevřených dveří (prohlídka školy).

1. 4. 2020 od 15.00 do 17.00 Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky (zde plní budoucí prvňáčci různé úkoly na stanovištích, které si pro ně připraví žáci 5. ročníku, v "kavárničce pro dospělé" získají rodiče bližší informace o škole, o zápisu, uskuteční se taktéž prohlídka školy).

Zápis do 1. tříd bude probíhat ve dnech:

  • 23.4. 2020 - od 14.00 do 17.15 hodin
  • 24.4. 2020 - od 14.00 do 17.00 hodin.

Na webových stránkách https://zapisdozs.brno.cz rodiče vyplní žádost k přijímacímu řízení, případně žádost o odklad, na které bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. S touto žádostí se dostavte k zápisu do školy.

Při vyplňování elektronické žádosti si rovněž zarezervujte termín a čas zápisu - viz rezervační systém.

S sebou: vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Informace k odkladu povinné školní docházky:

O odklad povinné školní docházky může pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zažádat zákonný zástupce ředitele ZŠ v době zápisu a přinese s sebou 2 doporučení:

1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

2. doporučení odborného lékaře (dětského pediatra) či klinického psychologa.

Nabízíme:

- výuka plavání od 1. ročníku

- školní družina - 6.30 - 17. hodin (pro žáky 1. stupně)

- školy v přírodě, lyžařské kurzy

- kurzy bruslení pod vedením odborných instruktorů ve 4. a 5. ročníku

- individuální přístup k žákům s SVP

- v týmu ŠPP pracuje školní psycholožka

- školní časopis

- široká nabídka zájmových aktivit

- důraz klademe na prevenci patologických jevů