ZRUŠENÍ POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání mimo jiné na žádost zákonného zástupce žáka.

  • § 41 odst. 7 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon