NOVINKY

Knihovna

07.11.2019

Již od první třídy chodíme pravidelně každý měsíc do knihovny na Lánech. Moc se na besedy s panem knihovníkem nebo paní knihovnicí těšíme. Při každé návštěvě se dozvíme něco nového a půjčujeme si knihy.Snažíme se jich přečíst co nejvíc, protože můžeme vyhrát nejen třídní soutěž, ale i na Andersena vyhrát školní soutěž.

Pracovní dny školních dětí tvoří dopolední vyučování a odpolední školní družina. Děti velmi rychle poznají, jakou náplň mají v těchto dvou denních částech očekávat. Našim společným cílem pedagogů je najít, pěstovat si a hýčkat jejich společný zájem= spolupráci, komunikaci, návaznost. Tento společný zájem jsme nazvaly Pohádkové dobrodružství v I.B.

Nastal podzimní čas a s ním čas podzimních svátků a radovánek. Na Halloween se těší snad každé dítě. Masek a převleků jsou plné obchody, a tak nic nebrání tomu, aby si pečlivě připravily krásné, hrůzostrašné a do detailu promyšlené kostýmy.

Halloween

25.10.2019

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco) a "koledují" o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky...

Naše oddělení se tento školní rok věnuje finanční gramotnosti. Celoroční hru jsme nazvali Monopoly. Díky ní se budeme učit jak nakupovat, co si s sebou vzít do obchodu, jak se chovat v obchodě, dozvíme se jak bezpečně nakupovat, jaké jsou metody plateb, co dělat, abychom o peníze nepřišli. Budeme se snažit pochopit hodnotu peněz, rozdíly mezi...

Canisterapie

16.10.2019

V pátek k nám do 2.A,B dorazil pan Luděk s Česťou a Jadem. Že nevíte, kdo to je? No přece, jsou to dva šikovní pejsci, kteří pomahají nemocným nebo postiženým lidem s jejich nelehkým životem.

Na začátku školního roku děti obdržely cestovní pasy, díky kterým každý měsíc poznávají různé krajinné oblasti. V těchto oblastech se nacházejí místní zvířata. Díky hrám, pracovním činnostem a dodržováním pravidel v ŠD získávají děti letadélka, která přeměňují za zvířátka, jenž si následně nalepí do svého pasu. Ke konci školního roku si sečtou...

Dne 4. října jsme se vydali s družinovým kroužkem "Putování za krásami Brna" do obory Holedná. Děti mohly z blízka poznat různé druhy zvířat. Zahlédli jsme mnoho divočáků, kteří dováděli v malém jezírku, které se zalíbilo také kachnám. Největší zábavou pro nás bylo hledání daňků, kteří zde pobíhají volně. Ze začátku nám štěstí nepřálo, ale nakonec...

Ve IV. oddělení školní družinky, do které chodí dětí z druhé třídy, navážeme na téma třídní hry, kde si dětí hrají na piráty. My se jako malí piráti vydáme do "Země nezemě", kde půjdeme po stopách piráta Hooka. Budeme cestovat po ostrově, plnit různé výtvarné úkoly a hrát hry v tomto duchu.

Na dny 31. 10. (čtvrtek) a 1. 11. (pátek) je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO